Registr dlužníků a potvrzení o bezdlužnosti

Zapsat nového dlužníka do registru neplatičů

Co je registr dlužníků?

  1. Registr dlužníků je interní veřejná databáze právnických a fyzických osob s dluhy po splatnosti. 
  2. V registru dlužníků se monitorují všechny právoplatné pohledávky za dlužníky po lhůtě splatnosti.  
  3. Registr dlužníků je účinný nástroj vymáhání pohledávek určený všem právnickým a fyzickým osobám.   
  4. Zápis dlužníka do registru je zdarma. 
  5. Výmaz z registru dlužníků je podmíněn zaplacením dluhu nebo uzavření dohody s věřitelem. 
  6. Potvrzení o bezdlužnosti.
  7. Do registru dlužníků je zakázáno vkládat pohledávky, které jsou nezákonné, sporné, popřípadě zveřejnění dlužníka vyžaduje splnění zákona a odsouhlasení VOP

 

Náhled do registru dlužníků

Nabídka faktura
ENTERTAINMENT TECHNOLOGY s.r.o.
1 473,-
cena dohodou
Nabídka Neuhrazená faktura
Cream Real Estate s.r.o.
940 985,-
cena dohodou
Nabídka Neuhrazená faktura
Slavičínská spisovna s.r.o.
1 017 640,-
cena dohodou
Nabídka Směnečný platební rozkaz
Pavel Basl
2 160 000,-
cena dohodou
Nabídka Neuhrazené faktury
Carman Invest a.s.
2 487 805,-
cena dohodou
» všechny pohledávky
Celková hodnota pohledávek činí: 258 263 764,- Kč
Celkový počet pohledávek činí: 759

Problematika dluhů

Nezaplacené pohledávky ovlivňují další činnost věřitelů. Nástroj registru dlužníků má prioritně preventivní poslání. Konečným cílem je podpořit platební morálku a narovnat vztahy mezi věřitelem a dlužníkem.

Registr otevírá dlužníkům možnost narovnat své dluhy a zlepšit svou platební morálku. Vymáhání pohledávek rozhodně nepatří k činnostem, kterou byse chtěli věřitelé zabývat. Z tohoto důvodu institut uplatnění práva vymáhání přebírá související starosti za věřitele tak, aby se mohl věnovat své produktivní činnosti bez omezení. Nutnost zastoupení při vymáhání pohledávek navíc podporuje legislativa, která je jedninou cestou k dosažení úspěšného a zákonného inkasa. 

Dlužník, který má záznam v registru dlužníků je konstruktivně motivován k zaplacení dluhů a tímto se vyhnout nepříjemným následkům, zejména v případě exekucí a souvisejícího omezení každdodenního komfortu jinak solventního života. Proto cílem regstru dlužníků není konečná represe, ale preventivní výzva k zaplacení dluhů.

TOPlist

S-rank

Registr dlužníků na Facebooku a ostatních sociálních sítích


VÝPIS Z REGISTRU DLUŽNÍKŮ

Máte dluhy a chete ověřit, zda máte v registru dlužníků záznam? 

Podejte si online žádost a okamžitě získáte aktuální výpis z registru dlužníků včetně případného potvrzení o bezdlužnosti. Potvrzení o bezdlužnosti nebo pozitivním záznamu s výpisem dluhů získáte ve formátu PDF. Tento dokument si můžete ihned vytisknout nebo uložit ve Vašem PC.

POZOR: Záznam v registru dlužníků může mít negativní dopad na přidělení úvěrů, půjček, dotací, pojištění, leasingu a jiných finančních operací. Pomocí registru dlužníků se o závazku dozví všichni současní nebo budoucí obchodní partneři dlužníka, popřípadě jeho zaměstnavatelé.

  

Registr nového dlužníka ZDARMA

Zaregistrujte Vašeho dlužníka a zveřejněte svou pohledávku v registru dlužníků. Záznam dlužníků v registru posiluje zaplacení dluhu. Registr dlužníků je evidence pohledávek fyzických a právnických osob, úřadů, bankovního a nebankovního sektoru a ostatních finančních a veřejných institucí, které své pohledávky zaevidují. 

Registr dlužníků

Váš registr dlužníků

Registrovat nové dlužníky do registru dlužníků on-line. Po registraci (vložení) pohledávky do registru dlužníků systém automaticky vygeneruje veřejnou kartu dlužníka, která je dostupná bankám, obchodním partnerům, institucím, úvěrovým společnostem a fyzickým osobám 

Zveřejněním závazku dlužníka v registru dlužníků se výrazně zvyšujete šance na zaplacení pohledávky. Navíc zveřejněním pohledávky v registru dlužníků dojde k nabídce prodeje pohledávky. 

Registr dlužníků - pro dlužníky

Pokud dlužník zaregistruje svůj záznam v registru dlužníků, doporučujeme, aby na tento neprodleně reagoval a svůj dluh uhradil. Tímto způsobem docílí toho, že bude z databáze registru dlužníků neprodleně vymazán.

Další informace o registru dlužníků, spolupráci a pomoci s dluhy nás kontaktujte ZDE.

Registr dlužníků - novinky

Google+

Registr dlužníků byl založen za účelem pomoci věřitelům pohledávek po lhůtě splatnosti. Jeho posláním je zlepšení celkové pozice vůči dlužníkovi.

Registr dlužníků na Facebooku

rightBannerBg /files/_cache/160x600-0-0-0/rotation_banner/rotation_banner_15/e5c1d36010447f1f3bd6dad6216bac66.png 120 0 right 150 322 1 http://www.bankrotaoddluzeni.cz leftBannerBg /files/_cache/160x600-0-0-0/rotation_banner/rotation_banner_16/b7776d36d6970b0c8a23ccecb94498d4.png 120 0 left 150 104 1 http://www.upominkaonline.cz